ติดตามเราบน facebook

วงกลมหนึ่งหน่วย

วงกลม 1 หน่วย คือวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ (0,0) และรัศมียาว 1 หน่วย

มีสมการเป็น x2 + y2 = 1 และมีรูปดังนี้
จากสูตรความยาวเส้นรอบวง    =     2¶r
รัศมีวงกลมยาว 1 หน่วย  ย่อมหาความยาวเส้นรอบวงได้ เ
ส้นรอบวงยาว  =  2¶ (1)  =  2¶  หน่วย
 

ถ้าให้ P(Θ) = (x,y) เป็นส่วนปลายส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1,0) ไปตามส่วนโค้งของวงกลม 1 หน่วย
1.ถ้า Θ  ≥ 0 จะวัดส่วนโค้งจากจุด (1,0) ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา
2.ถ้า Θ  < 0 จะวัดส่วนโค้งจากจุด (1,0) ไปในทิศตามเข็มนาฬิกา
วงกลม  1  หน่วย มีลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ
“มุมที่จุดศูนย์กลาง  Θ  เรเดียนมีค่าเท่ากับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นยาว Θ หน่วย”

 
ลิงค์ดาวโหลดเอกสารฟรีได้ที่ ติวเตอร์ดีดี Library คลิก!


รับสอนพิเศษถึงที่บ้าน โดยติวเตอร์จุฬาฯ Tel.085-3690298

ทุก Like เป็นกำลังใจให้เรา