ติดตามเราบน facebook

สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว


สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
              นิยาม1    สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  คือ  สมการที่มีตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่า  (unknow)  และเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น  1  ตัวแปรอาจปรากฎเพียงข้างใดข้างหนึ่งของเครื่องหมาย  “ = ”  หรือ  ปรากฏทั้งสองข้างแต่เมื่อจัดรูปให้อยู่ในรูปผลสำเร็จโดยมี  x  เป็นตัวแปร  a , b  เป็นค่าคงตัว  และ  a0  จะอยู่ในรูปแบบสมการเป็น
ax + b = 0
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  จะมีค่าคำตอบเพียงค่าเดียวเท่านั้น  คือ  จำนวนที่เมื่อนำไปแทนค่าตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริง   บางครั้งจะเรียกคำตอบของสมการว่า  รากของสมการ
                คำสั่งของโจทย์ประเภทนี้มักใช้คำว่า  จงแก้สมการ  จงหาค่า  x  (ตัวแปรในสมการ)  จงหารากของสมการหรือจงหารคำตอบของสมการ
                สมการ  2  สมการจะสมมูลกันก็ต่อเมื่อคำตอบของสมการ  ทั้งสองต้องเท่ากัน
ลิงค์ดาวโหลดเอกสารฟรีได้ที่ ติวเตอร์ดีดี Library คลิก!

1.  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

                การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ต้องอาศัยสมบัติการเท่ากันของจำนวนที่ว่า  จำนวน  2  จำนวน  ที่เท่ากันเมื่อเพิ่มหรือตัดออกเท่ากันย่อมเท่ากัน
 
ข้อแนะนำในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมีดังนี้
      1.    ทำให้เป็นผลสำเร็จโดยการจัดให้ตัวแปรและค่าคงตัวอยู่คนละข้างของเครื่องหมาย  “ = ”
2. ถ้าพบวงเล็บในสมการ เช่น (  ) . [  ]  หรือ  {  }  ต้องถอดวงเล็บทิ้งไป  โดยถอดที่ละวงเล็บ  และต้องระมัดระวังอย่างยิ่งหน้าวงเล็บใดมีเครื่องหมาย .-  เมื่อถอดวงเล็บออกแล้วต้องเปลี่ยนเครื่องหมายทุกจำนวนภายในวงเล็บนั้นเป็นจำนวนตรงข้าม

3.    การแก้สมการเมื่อจำนวนในสมการส่วนมากอยู่ในรูปเศษส่วน 
จะไม่สะดวกในการทำให้เป็นผลสำเร็จ  อาจทำให้  ส่วน  หมดไปโดยการนำ  ค.ร.น.  ของส่วนทั้งหมดคูณตลอดสมการนั้น

รับสอนพิเศษถึงที่บ้าน โดยติวเตอร์จุฬาฯ Tel.085-3690298

ทุก Like เป็นกำลังใจให้เรา